راهکارهای کاهش آلودگی هوا برای رانندگان خودروهای شخصی

راهکارهای کاهش آلودگی هوا برای رانندگان خودروهای شخصی هر ماده‌ای که به هوا اضافه شود و تاحدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر دهد، عامل آلودگی هوا است و به آن آلاینده می‌گویند. در حال حاضر ۵ نوع از مواد به عنوان آلاینده‌های عمده شناخته شده‌اند که در اصل عامل بیش از ۹۰ […]