معرفی نفرات برتر رویداد شهاب

نفرات برتر رویداد نوآورشو شهاب  مقام اول: فاطمه ایمانی (گل درمانی) مقام دوم: فائزه کریمی (فستیوال هنری در شهر) مقام سوم: فاطمه پرسوزه (تولیدات محلی وصنایع دستی)

معرفی نفرات برگزیده رویداد نوآورشو حاجی آباد معرفی شدند

نوآورشو حاجی آباد با محوریت کسب و کار بومی محلی، در تاریخ چهار شنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ برگزار شد. پس از ارائه ی ایده ها، پنج نفر برتر برای ارائه ی چهار دقیقه ای و پاسخگویی به داوران انتخاب شدند. در ادامه سه نفر برتر این رویداد به شرح ذیل مشخص شدند: مقام اول: […]

برگزاری تور فناوری در پارک علم و فناوری هرمزگان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، حسین رئیسی مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان در این باره گفت: تور فناوری یکی از برنامه های مرکز نوآوری است که در آن دانش آمورزان با خدمات و فعالیت های پارک و مرکز نوآوری که وظیفه حمایت از دانش آموزان را دارد، آشنا […]

ششمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۴ آذرماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم آبان ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر/مربی مرکز ۱ محمد حسن دالوندی پیشرو عدم تکمیل فرم پارک هرمزگان ۲ فرناز بناوند ماساژور طبی پذیرش پارک هرمزگان […]

پنجمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ آبان ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم آبان ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف      نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش  نواقص پرونده  ناظر/مربی    مرکز ۱  علیرضا جمالوند  دستگاه برداشت سیب زمینی به صورت اتومات  پذیرش  پارک هرمزگان ۲  محمد رشکن  دستگاه […]

چهرمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۴ مهر ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر / مربی مرکز ۱ علیرضا جمالوند دستگاه برداشت سیب زمینی به صورت اتومات  در دست داوری  پارک علم وفناوری هرمزگان […]

سومین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۱۴ مرداد ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد:   ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتیجه شورای      پذیرش نواقص مربی مرکز ۱ مطهره محمدی روکش دندان مصنوعی عدم پذیرش دانیال مربی پارک ۲ امیرحسین ناظری خود تزریق پذیرش تکمیل […]