یازدهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ فروردین ماه ۹۶

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ محمدامین صالحی باکس عکاسی با قابلیت عکسبرداری ۳۶۰ درجه الکترونیک پذیرش ۲ علی صالحی باکس عکاسی با […]

دهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ اسفند ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ شیما رئیسی کفش پرنده در دست بررسی نیاز به تکمیل فرم و توضیح بیشتر- طرح نامشخص ۲ […]

نهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۷ بهمن ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ نازنین جهرآزاد فیلتر تشخیص مقدارآلودگی واردخانه و تصفیه آن در دست بررسی نیاز به توضیح حضوری دارد […]

هفتمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ دی ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم دی ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر/مربی مرکز ۱ مهرنوش قنبرپور لامپ هوشمند پذیرش پارک هرمزگان ۲ پارسا قاسمی اصل سیم سیار هوشمند پذیرش پارک هرمزگان […]

بازدید جناب آقای جاسم جادری استاندار محترم هرمزگان از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان

حضور استاندار هرمزگان در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان و بازدید از این مرکز در حاشیه مراسم رونمایی از دو محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری هرمزگان.

وب سایت های پارک علم و فناوری هرمزگان

وبسایت پارک علم و فناوری هرمزگان : www.hmstp.ir وبسایت نوآورانه (مجله اینترنتی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان) : www.innovativemag.ir وبسایت استارتاپ ویکندهای هرمزگان : www.swhormozgan.ir