برگزاری کارگاه ایده پردازی و خلاقیت

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان دفتر شهرستان سیریک: برگزاری کارگاه آموزشی ایده پردازی وخلاقیت ویژه دانش آموزان ۲ آبان ماه در سالن پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان سیریک همراه با اعطای گواهی معتبر از سوی پارک علم و فناوری هرمزگان. برگزاری کارگاه آموزشی ایده پردازی وخلاقیت در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۶در مکان سالن […]