[اینفوگرافیک] سفر طولانی قهوه؛ از یک درخت تا درون فنجان ما

[اینفوگرافیک] سفر طولانی قهوه؛ از یک درخت تا درون فنجان ما قبلا در اینفوگرافیک فواید قهوه، به ۱۳ خاصیت قهوه پرداختیم. در آنجا ریشه واژه قهوه را مورد بحث قرار دادیم و گفتیم که بعد از دوست سیاه رنگش، نفت خام، از نظر مقدار بیشترین معامله در جهان را به خود اختصاص داده است. به […]