عجایب خلقت ؛ دنیای ناشناخته زنبورها

عجایب خلقت (قسمت ششم)؛ دنیای ناشناخته زنبورها تا به امروز هزاران گونه از زنبورها در دنیا شناسایی شده که از میان آن‌ها تنها تعداد معدودی توانایی تولید عسل را دارند. بی‌تردید هیچ حشره‌ای به اندازه زنبورهای عسل برای ما انسان‌ها مهم نیست؛ بنابراین بخش اعظم این مقاله به زنبورهای عسل اختصاص خواهد داشت. درست است […]