دانشمندان برای ترمیم سوختگی‌های عمیق راهی یافته‌اند

دانشمندان برای ترمیم سوختگی‌های عمیق راهی یافته‌اند آیا از یک سوختگی شدید رنج می‌برید، تابه‌حال عکس‌هایی از افرادی با سوختگی شدید دیده‌اید یا کسی از نزدیکانتان را با این آسیب می‌شناسید؟ آیا می‌دانید پوستی که سوخته هیچ‌گاه مثل قبل نخواهد شد؟ خبر خوب این‌که دانشمندان در شرکت فناوری پزشکی PolarityTE راهی برای رشد دوباره‌ی پوست در […]