معرفی نفرات برتر نوآورشو خمیر

نوآورشو خمیر با  محوریت حفاظت از تالاب در تاریخ پنج شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷ برگذار شد. پس از ارائه ی ایده ها، پنج نفر برتر برای ارائه ی چهار دقیقه ای و پاسخگویی به داوران انتخاب شدند. در ادامه سه نفر برتر این رویداد به شرح ذیل مشخص شدند: مقام اول: پویان امینی( سطل […]