اینترنت نامحدود آمد؛ خداحافظ اینترنت حجمی

در چند وقت گذشته شاهد تغییرات بزرگی در ارایه انترنت ADSL یا اینترنت ثابت بودیم. مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت ADSL با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه، ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ […]