بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد از پارک علم و فناوری هرمزگان

تور فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان این هفته، چهارشنبه ۱۲ دی ماه  ۹۷  به میزبانی از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد برگزار شد. دانش آموزان پس از آشنا شدن با پارک و مراکز رشد و نوآوری از قسمت فن بازار و محصولات مرکز رشد بازدید کردند.

تور فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان

در ابتدا ندا بهمنی کارشناس موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری هرمزگان به معرفی پارک و خدمات آن پرداخت. وی در خصوص خلاقیت و ایده پروری مطالبی بیان کرد و برخی از تکنیک های خلاقیت را با دانش آموزان کار کرد. فاطمه اله دادی کارشناس مرکز نوآوری پارک علم و فناوری نیز به معرفی حمایت […]