معرفی نفرات برتر رویداد نوآورشو سیریک

نوآورشو سیریک با محوریت کسب و کار خانگی، در تاریخ شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۷ برگذار شد. پس از ارائه ی ایده ها، پنج نفر برتر برای ارائه ی چهار دقیقه ای و پاسخگویی به داوران انتخاب شدند. در ادامه سه نفر برتر این رویداد به شرح ذیل مشخص شدند: نفرات برتر رویداد نوآورشو شهاب […]

معرفی نفرات برتر رویداد شهاب

نفرات برتر رویداد نوآورشو شهاب  مقام اول: فاطمه ایمانی (گل درمانی) مقام دوم: فائزه کریمی (فستیوال هنری در شهر) مقام سوم: فاطمه پرسوزه (تولیدات محلی وصنایع دستی)

معرفی نفرات برگزیده رویداد نوآورشو حاجی آباد معرفی شدند

نوآورشو حاجی آباد با محوریت کسب و کار بومی محلی، در تاریخ چهار شنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ برگزار شد. پس از ارائه ی ایده ها، پنج نفر برتر برای ارائه ی چهار دقیقه ای و پاسخگویی به داوران انتخاب شدند. در ادامه سه نفر برتر این رویداد به شرح ذیل مشخص شدند: مقام اول: […]

برگزاری نوآورشو جاسک با محوریت کسب و کار بومی و محلی

نوآورشو جاسک با محوریت کسب و کار بومی و محلی، در تاریخ چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷ برگذار شد. پس از ارائه ی ایده ها، پنج نفر برتر برای ارائه ی چهار دقیقه ای و پاسخگویی به داوران انتخاب شدند. در ادامه سه نفر برتر این رویداد به شرح ذیل مشخص شدند: نفر اول؛ عبدالرحمن […]

برگزاری تور فناوری برای آشنایی دانش آموزان با محصولات پارک علم و فناوری

تور فناوری با همکاری مدرسه زینبیه در پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، حسین رئیسی مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان در این باره گفت: تور فناوری یکی از برنامه های مرکز نوآوری است که در آن دانش آمورزان با خدمات و فعالیت […]