مستندی از دوازدهمین ایده شو هرمزگان

نفرات برتر دوازدهمین ایده شو هرمزگان (خمیر) با موضوع آزاد معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان، این رویداد با همکاری پژوهشسرا و دانشگاه پیام نور شهرستان خمیر توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد. (عنوان ایده ها عبارتند از: عینک هشدار دهنده برای افراد نابینا […]

پنجمین رویداد ایده شو هرمزگان با محوریت هوای پاک برگزار شد!

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، این رویداد برای پنجمین بار از سوی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان و با همکاری اداره کل حفاظت از محیط زیست برگزار شد. علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه پارک علم و فناوری هرمزگان با روش […]