[اینفوگرافیک] مهاجرت؛ ایجاد کلنی در سیارات دیگر

[اینفوگرافیک] مهاجرت؛ ایجاد کلنی در سیارات دیگر گفته می‌شود ممکن است در فضاهای دور دست حیات الزاما آنگونه که ما می‌شناسیم وجود نداشته باشد. یعنی نه اینکه موجودات دیگری وجود نداشته باشند بلکه ساختار تشکیل دهنده آن‌ها زنجیره‌های هیدوژن و کربنی نباشد. حیات روی کره زمین بیش از هر عنصری برای شکل‌گیری نیاز به عناصر […]