[اینفوگرافیک] ۵ گام اصلی در برند سازی

[اینفوگرافیک] ۵ گام اصلی در برند سازی قضیه این نیست که افکار خودمان را در ذهن مشتری جا کنیم. قضیه این است که باید به ذهن مشتری نفوذ کنیم تا افکارش را به‌دست بیاوریم و اولین مسئله‌ای که در برند سازی باید به آن پاسخ دهید مسئله‌ی هویت است. باید بفهمید چطور محصول خودتان را در […]

سه دلیل اصلی که مردم شغلشان را رها می‌کنند

سه دلیل اصلی که مردم شغلشان را رها می‌کنند می‌دانیم که بسیاری از مردم شغلشان را دوست ندارند. عدم رضایت شغلی باعث می‌شود بسیاری استعفا بدهند یا حداقل شروع به یافتن شغلی دیگر بکنند. پیش‌تر عدم برقراری «تعادل بین کار و زندگی» مهمترین عامل استعفای کارمندان عنوان می‌شد. تعادل بین کار و زندگی یعنی اولویت‌بندی […]