ده استارتات آپ فنلاندی که درسال ۲۰۱۶ دیده می شوندو حرفی برای گفتن دارند

اگرچه فنلاند در گیرودار بحران جدی اقتصادی است، استارت آپ های این کشور بهترین کاری که می توانند را انجام می دهند تا از پش بینی های شوم و افسردگی ملی عبور کنند و بتوانند در همه بخش ها تأثیرگذار باشند. وقتی که نوکیا، اوج نوآوری فنلاندی، بخش اعظم سهام بازار خود را از دست […]