دهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ اسفند ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ شیما رئیسی کفش پرنده در دست بررسی نیاز به تکمیل فرم و توضیح بیشتر- طرح نامشخص ۲ […]

هشتمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۱۴ بهمن ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ نرگس امیری تیغ جراحی و کورت دردست بررسی ۲ نرگس امیری زیارت بی مشکل عدم پذیرش ۳ […]

هفتمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ دی ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم دی ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر/مربی مرکز ۱ مهرنوش قنبرپور لامپ هوشمند پذیرش پارک هرمزگان ۲ پارسا قاسمی اصل سیم سیار هوشمند پذیرش پارک هرمزگان […]

ششمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۴ آذرماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم آبان ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر/مربی مرکز ۱ محمد حسن دالوندی پیشرو عدم تکمیل فرم پارک هرمزگان ۲ فرناز بناوند ماساژور طبی پذیرش پارک هرمزگان […]

پنجمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ آبان ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم آبان ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف      نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش  نواقص پرونده  ناظر/مربی    مرکز ۱  علیرضا جمالوند  دستگاه برداشت سیب زمینی به صورت اتومات  پذیرش  پارک هرمزگان ۲  محمد رشکن  دستگاه […]

چهرمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۴ مهر ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر / مربی مرکز ۱ علیرضا جمالوند دستگاه برداشت سیب زمینی به صورت اتومات  در دست داوری  پارک علم وفناوری هرمزگان […]