درباره نوآورانه

مرکز نوآوری: چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن به محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار، به عنوان رسالت اصلی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری محسوب می شود. از این رو، مراکز نوآوری با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق- با چشم انداز توسعه فن آفرینی- از طریق ایجاد بستر های حمایتی مناسب، زمینه پرورش ایده های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم می­آورد. این مراکز زیر نظر مراکز رشد وابسته به پارک می­باشند. در مرکز نوآوری صرفا تیم­های نوآوری پذیرش می­شوند.

o       صاحبان ایده: شخص یا تیم حقیقی مبتکر و صاحب ایده نو در سطوح مختلف تحصیلی

o       ایده: چکیده ای از فکر به صورت خام است که دارای هماهنگی و منطق بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.

اهداف

o       ایجاد مراکز نوآوری در شهرستان­های استان هرمزگان به منظور حمایت از ایده­های نوآورانه

o       ارائه و اجرای الگویی جدید برای زمینه­سازی ایجاد مراکز رشد با ریسک کم از طریق معرفی گامی اولیه تحت عنوان مراکز نوآوری

o       توسعه فناوری در شهرستان­های استان هرمزگان با استفاده از ساز و کار مراکز نوآوری

o       کمک به شکل گیری، پرورش و بقای فعالیت نوآورانه

o       هدایت فعالیتهای نوآورانه در راستای سیاستهای علمی و فناوری کشور

o       کمک به نوآوران جهت تکمیل چرخه نوآوری (از ایده تا تجاری سازی محصول)

o       حمایت از نمونه سازی ایده های نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد و تجاری سازی

o       ایجاد سیستمی متمرکز برای ثبت و ارزیابی مالکیت های فکری مراجعان

o       تشويق و ايجاد انگيزه در محققين در راستای پياده‌سازي تحقيقات نوآوري‌ها و ارائه محصولات جديد

o       اطلاع‌رساني و افزايش سطح آگاهي عمومي در خصوص موضوعات مرتبط با مالكيت‌هاي فكري و فناوری ها

مراحل پذيرش نوآور

o        تكميل فرم درخواست پذيرش درمركز نوآوري

o        شركت در جلسه مصاحبه پذيرش با حضور عضو هیئت علمی

o        مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح در مرکز نوآوری:

o         فرم تکمیل شده پذیرش

o         طرح کامل علمی و فنی طرح و برنامه اجرایی طرح

o          نقشه و مشخصات فنی طرح

o          تائيد كارشناس مرتبط براي استفاده از حمايت مالي ويژه